Technologie

Liquisens voorziet een end-to-end oplossing voor het monitoren, analyseren en verbeteren van je waterkwaliteit. We schakelen daarvoor onze eigen expertise in, maar werken ook samen met partners om een maximale ondersteuning naar onze klanten te garanderen. We gaan voortdurend proactief op zoek naar nieuwe technologieën en oplossingen, en selecteren onze partners op basis van de hoogste kwaliteit.

Heb je interesse in een samenwerking met Liquisens rond hardware, software of service offering? Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Liquisens data-analytics engine

We hebben intern een data-analytics engine ontwikkeld die ons toelaat om snel kwalitatieve inzichten op te bouwen op basis van beperkte datasets. Dankzij gerichte validaties evolueren we nadien op een toegankelijke manier tot zeer kwalitatieve voorspellende modellen, rekening houdende met de specifieke situatie bij elke klant.

We onderscheiden ons met onderstaande aanpak:

  • We genereren snel waardevolle inzichten op basis van data analyse, ook indien er geen uitgebreide historische en kwalitatieve datasets beschikbaar zijn.
  • We kijken niet enkel naar waterkwaliteit parameters, maar brengen ook externe omstandigheden en procesparameters in rekening.
  • We reiken een laagdrempelige oplossing aan voor de opzet van een feedback-lus voor continue verbetering.

IoT monitoring pH, ORP, EC en temperatuur

Liquisens werkt samen met Crodeon voor een IoT oplossing op basis van een multiparameter sensor. De sensor meet pH (ISFET), EC, ORP en temperatuur. Deze input parameters zijn essentieel om voorspellende modellen op te bouwen voor IoT monitoring. De sensor is zeer accuraat en minder onderhoudsintensief dan bijvoorbeeld glaselektrodes.

IoT monitoring flow, temperatuur en EC

Voor de opzet van een digitaal logboek voor legionella met een gebrevetteerde risicoanalyse, werkt Liquisens samen met Droople. We selecteerden hun hardware voor de monitoring van verbruikspunten. De gerichte meting van flow, temperatuur en geleidbaarheid geeft informatie over de relevante groeifacturen van legionella.

Sneltesten legionella pneumophila, E. coli en aantal cellen (totaal of levend)

Bij het uitwerken van voorspellende modellen is het belangrijk om snel en accuraat metingen te kunnen uitvoeren. De technologie van rqmicro is voor ons de beste oplossing om snel trends in kaart te brengen.

UV-C led desinfectie

Op basis van onze real-time monitoring zien we dat er in sommige gebouwen structurele problemen zijn die steeds tot een verhoogd legionella risico leiden.

De UV-C led van ACUVA biedt een kosteneffectieve en onderhoudsvriendelijke oplossing om deze structurele problemen op te vangen.

Deze techniek doodt 99,999% van de aanwezige bacteriën af, zoals legionella, en kan zowel ter hoogte van een waterinname als ter hoogte van een verbruikspunt geplaatst worden.

Idor® micro-organismen

Onze voorspellende modellen laten soms zien dat er een noodzaak is voor periodieke interventies. In specifieke gevallen kunnen we een grote impact realiseren met een natuurlijke oplossing (naast de conventionele behandelingen). Bijvoorbeeld met Idor®, een product met een selectie van 100% natuurlijke micro-organismen. De micro-organismen worden met een bio-katalysator in een exponentiële groeifase gebracht. Op die manier kunnen bestaande biologische evenwichten bijgestuurd worden.

Bio-organische katalysator

Onze voorspellende modellen laten soms zien dat er een noodzaak is voor periodieke interventies. In specifieke gevallen kunnen we een grote impact realiseren met een natuurlijke oplossing (naast de conventionele behandelingen). Bijvoorbeeld met de bio-organische katalysator van GDP Biotech, die ultrafijne micro-bubbels in water aanmaakt. Op die manier kunnen bestaande biologische evenwichten bijgestuurd worden.