Cookiebeleid

Laatst gewijzigd op 10/03/2023 – wijziging maatschappelijke zetel.

Inleiding

Deze website www.liquisens.be (de “website”) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door Liquisens BV (hierna: “wij/we” en “ons/onze”), zie ook deze Disclaimer.

Wij zijn geregistreerd in België als volgt:

Liquisens BV
Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, België
BTW BE 0732.715.729 RPR Antwerpen

U kunt contact met ons opnemen:

 • per post, naar het hierboven vermelde postadres;
 • via het contactformulier op onze website;
 • per e-mail, met gebruikmaking van info@liquisens.be.

Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde first party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om onze website technisch goed te laten functioneren en uw ervaring te vergemakkelijken en te verbeteren.

Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (third party cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan ons.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring op deze website.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.

Welke cookies gebruikt onze website?

Toestemming en het beheer van cookies

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop-up of banner die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U kunt te allen tijde terugkeren naar uw cookie-voorkeuren om deze te bekijken en/of te wijzigen door op het icoontje links onderaan de website te klikken.

Wijzigingen

Wij kunnen dit Cookiebeleid te allen tijde wijzigen. U wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

 • het recht op inzage;
 • het recht op correctie;
 • het recht om te wissen (vergetelheid);
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op gegevensportabiliteit;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze privacyverklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in onze Privacyverklaring.

© 2022 deJuristen IT-recht, Intellectuele Eigendom, Privacy & e-Compliance (www.dejuristen.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.