Kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren in Bonheiden

Het probleem

In 2021 is slechts 65% van de gezinnen in Bonheiden aangesloten op het rioleringsnetwerk. Hoewel de gemeente druk bezig is met de aanleg van rioleringen, zijn de inspanningen ter voorbereiding van deze werken weinig zichtbaar.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in afwachting van het nieuwe rioleringsnetwerk, startte Pidpa een proefproject in Bonheiden. Zij schakelden de hulp van Liquisens in voor een innovatieve oplossing.

Onze oplossing

Door het gebrek aan rioleringen, komt het afvalwater van tientallen gezinnen in Bonheiden (al dan niet via een septische put) terecht in grachten en beken. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, activeerde Liquisens de septische putten van de gezinnen door het aanbrengen van 100% natuurlijke micro-organismen via hun toiletten.

Deze ‘goede’ bacteriën gaan de strijd aan met de bestaande bacteriën in het afvalwater. Via slimme sensoren wordt het effect op de waterkwaliteit in de grachten gemeten en opgevolgd. Daarnaast wordt een onafhankelijk labo ingeschakeld om de waterkwaliteit te beoordelen.

Bron: RTV

Het resultaat

Uit de eerste metingen en stalen na de start van het project blijkt dat de waterkwaliteit al sterk is verbeterd. Zo zijn de hoeveelheid stikstof en fosfor in het water met ongeveer 80% gedaald. Door een vermindering van de verontreiniging, kwam er ook terug meer zuurstof in het water.

Deze verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater vertaalt zich onder andere in helderder water en minder geuroverlast. Omwille van het succes van het project bekijken we momenteel hoe het in 2022 opgeschaald kan worden.